FIRST APPLIED SURFACE
QUALITY CENTER

Toponova experter på ytkvalité

Vi hjälper tillverkande företag att ta kontroll över produkters rätta ytkvalitet för hållbar tillverkning och ökad konkurrenskraft

Optimera

Optimera friktion och tätningsegenskaper mellan rörliga komponenter och skapa energieffektiva och rena processer

Hög kvalitet

En riktigt bra visuell och taktil upplevelse av en produkts yta, ökar känslan av hög kvalité och ett exklusivt varumärke.

Bättre funktion

Rätt ytstruktur kan förbättra integrationen mellan medicintekniska produkter och människokroppen, vilket skapar bättre produkter och ökad livskvalitet

Om oss

Som en av de mest välrenommerade i branschen och med många års erfarenhet kan vi ta oss an en stor variation av uppdrag.  

Sedan 1994 har vi genomfört mer än 2400 kvalitetsförbättringsprojekt åt fler än 300 tillverkningsföretag inom fordons-, medtech-, förpacknings- och verkstadsindustrin.

I vårt egna laboratorium har vi tillgång till unika mätinstrument, som klarar av att mäta på alla material, från de allra finaste till de mest grova strukturer.

Vi brinner för kvalitet, perfektion och ytor.

"Komplett kravsättning är nyckeln till att styra och kontrollera ytkvalitet vid utlokaliserad tillverkning"

Toponova GeometricDNA Profile®

Toponovas egna metod som säkerställer spårbarhet till ISO GPS vid framtagning av företagsspecifika lösningar

Varför Toponova? 

Med rätt kravställning, ökar företagets konkurrenskraft genom minskade kvalitetsbristkostnader, kortare ledtider samt möjliggör hållbar tillverkning. 

Idag beräknas att mellan 10-30 procent av ett företags omsättning  bestå av "kvalitetsbristkostnader". Det vill säga kostnader som uppstår på grund av bristande kvalitet på företagets produkter eller processer. 
Många av dessa kvalitetsbrister beror på otydliga ritningskrav, där parametrar och toleranser  inte beskriver produktens rätta ytkvalitet och funktion. Bristfällig kravställning skapar även osäkerhet kring vilken kontrollmetod som skall användas. Vilket i värsta fall leder till att felaktiga mätvärden används för kvalitetskontroll.

På Toponova hjälper vi dig med din kravställning för att skapa en så smidig och korrekt process som möjligt.