Experttjänster


Tillsammans utvecklar vi de metoder du behöver för att styra och kontrollera dina produkters rätta ytkvalitet.

Vår kärnkompetens är hur man mäter, analyserar och karakteriserar funktionsytor.

I snart 30 år och 2 500 projekt har vi hjälpt ledande tillverkande företag att kommunicera sina produkters rätta ytkvalitet och undvika kvalitetsöverraskningar .  

Vad kan vi göra för dig?

BOLLplank och problemlösning

1h on-line Teams

Med en workshop fokuserar vi på er specifika frågeställning, går igenom era frågor om ytstruktur, funktionskrav, hur man anger eller tolkar ett ritningskrav, frågor kring mätteknik, inställningar för kontroll av ytor. Tillsammans kommer vi fram till vad som behöver göras.

Pris: 6 000 SEK ex. moms inkl. förberedelse, Teamsmöte (1h) och sammanfattning.

utveckla metoder för att kontrollera och verifiera ytstruktur

Konsulttjänst

Idag är det inga problem att mäta, frågan är vad och hur man skall man mäta. Från att bara kunnat mäta ytstruktur med släpnål i kontakt, finns det idag flertalet mätmetoder att tillgå. I den senaste ISO standardiseringen är både kontakt och optisk metoder medtagna och kan användas för att kontrollera och verifiera produkters ytstruktur. Mjuka som hårda, matta som högglans polerade till transparanta material. Vi hjälper dig med att hitta rätt mätmetod så att du kan göra rätt mätning med spårbarhet till ISO GPS.

Pris: Begär offert

Analyser och mätning av produkters funktionsytor

Konsulttjänst

Vad är det som gör att produkten fungerar och ser ut som den gör?

Vi är experter på att mäta och analysera alla typer av ytor. Genom att identifiera rätt skala för mätning och parametrar som karakteriserar ytavvikelserna, kan konstruktören förstå vad i ytan som påverkar produktens funktionalitet och utseende samt hur ytan skall mätas.

Pris: Begär offert

Kravsättning av funktionsytor

Konsulttjänst

Toponova ser till att produktens rätta ytkvalitet kommuniceras genom att av kravsättning av ytstrukturen är korrekt och följer ISO GPS standardisering.  Med korrekt kravsättning på ritning så undviker du osäkerhet vid tillverkning och kvalitetskontroll. 

Pris: Begär offert

styra tillverkningsprocesser

Konsulttjänst

Vid tillverkning uppstår alltid ytavvikelser som påverkar produktens ytkvalitet. För att styra och kontrollera dessa ytavvikelser i produktion, behövs parametrar och mätteknik. Toponova hjälper till med att identifiera rätt parametrar och mätmetoder som kan användas vid produktion.

Pris: Begär offert

Från det lilla till det stora - vi hjälper er med alla frågor om ytkvalitet och ytstruktur  

Ibland börjar det med en enkel mätning och slutar med en global ytstandard, Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig.

 

"Med Ericssons idéer och Toponovas kunskaper inom ytstruktur har vi tillsammans lyckats att ta fram ett utmärkt verktyg med vilket vi kan styra och kontrollera våra olika plastytor" "Tillsammans har vi lyckats ta fram ett sätt att kvantifiera ytor som inte varit möjligt tidigare"

Fredrik Palmqvist, Matti Siivola, Advanced Mechanics, Ericsson Mobile Communications AB, utveckling av ESS, Ericsson Surface Standard, 2001

Update cookies preferences