Mätuppdrag


I vårt unika mätlabb och showroom har vi tillgång till mätinstrument och den senaste programvaran för mätning av ytstruktur på av alla typer av ytor 

Vi erbjuder kompletta mätrapporter för kontroll av ytstruktur och kontur

Ytstruktur, profil, ISO 1302 samt 21920:2022

Ra, Rz eller bärighetsparametrar, vi mäter och verifierar dina produkters ytstruktur.

Ytstruktur, areal, ISO 25178

ISO 25178 är den nya standarden för areal ytstruktur. vi mäter och rapporterar samtliga 3d parametrar enligt den senaste standarden. 


Kontur parametrar

Vi mäter och analyserar radier, längd- och höjdmått samt vinklar för profilmätning och profiler extraherade från arealmätningar.  I vårt lab mäter vi dina ytor, metalliska eller mjuka material, berörande eller optiskt, från nanometer till millimeterskala

Släpnålsmätare, profil och areal

Form Talysurf i-Series PRO 5 från Taylor Hobson, England. Berörande metod. För mätning av ytstruktur, primär-, vågighet och ytjämnhet. Både profil och areal. Kontur (radier, vinklar, formavvikelser, höjder och avstånd) 

Skannande interferensmikroskop

MicroXAM från ADE Phase Shift Technology, USA. Optisk metod. För mätning av ytstruktur, primär-, vågighet och ytjämnhet. Både profil och areal. Kontur (radier, vinklar, formavvikelser, höjder och avstånd)


Strukturerat ljus mikroskop, MikroCAD Compact, för mätning av ytstruktur på ej reflekterande och mjuka material

MikroCAD COMPACT från GFM GmbH, Tyskland. Optisk metod. För mätning av ytstruktur, primär-, vågighet och ytjämnhet. Både profil och areal. Kontur (radier, vinklar, formavvikelser, höjder och avstånd)

Strukturerat ljus mikroskop, MikroCAD Premium,  för mätning av ytstruktur på ej reflekterande och mjuka material samt eggradie mätning på skärande verktyg

MikroCAD PREMIUM from GFM GmbH, Tyskland. Optisk metod. För mätning av ytstruktur, primär-, vågighet och ytjämnhet. Både profil och areal. Kontur (radier, vinklar, formavvikelser, höjder och avstånd)

Toponova Applied Surface Quality Lab 

I vårt lab har vi en unik uppsättning av mätinstrument för mätning av ytstruktur i alla skalor, från polerade speglar till asfaltsytor, hårda eller mjuka material, porösa till transparenta ytor. Våra instrument är kalibrerade enligt ISO GPS standarder mot normaler med spårbarhet till RISE Research Institutes of Sweden AB

Update cookies preferences