Välkommen till Toponova!

-din expert när det gäller att mäta, analysera och kravsätta produkters rätta ytstruktur

Vad kan vi göra för dig idag?

Toponova är ett kunskapsföretag som sedan starten 1995 hjälper tillverkande företag att styra och kontrollera produkters rätta ytkvalitet. Främst genom att förstå hur man kravsätter och kontrollerar produkters ytstruktur, problemlösning, ta fram unika företagsstandarder, utföra mätuppdrag och till sist försäljning av programvara för analyser och rapportering av ytstruktur.

Läs mer om våra tjänster och vad vi erbjuder.
 • Introduktion till geometrisk produktspecifikation och ytstruktur (GRATIS WEBINAR!)
 • Grundkurs i ISO GPS: ytstruktur och mätteknik
 • Avancerade kurser i ytstruktur för konstruktion, produktion och kvalitet
 • Workshops för dina specifika frågeställningar

 • Bollplank vid frågor om ytkvalitet och ytstruktur
 • Analyser av produkters ytstruktur och funktion
 • Kravsättning av funktionsytor
 • Identifiera ytstrukturparametrar för att styra tillverkningsprocesser
 • Utveckla metoder för att kontrollera och verifiera ytstruktur

 • Mätning av ytstruktur på mjuka och hårda material
 • Mätrapporter med spårbarhet till ISO GPS standarder och arbetsflöde
 • Profil och areal(3D) ytstruktur
 • Optisk och taktil mätning
 • Analyser av ytstruktur, ytjämnhet, vågighet och bärighetsparametrar
 • ISO 25178, 21920 samt 1302

 • Läs in dina mätfiler från dina mätinstrument och utvärda i en och samma programvara.
 • MountainsMAP,  komplett programvara från Digital Surf för standardiserad analys och rapportering av  yttopografi, ytstrukturparametrar och kontur enligt aktuella ISO standarder

Med rätt kravspecifikation säkerställer du dina produkters ytkvalitet och skyddar din affär från överraskningar

Toponova är experten när det gäller ytstruktur och som hjälper dig att ta kontrollen över din ytkvalitet och skydda din affär från överraskningar

Nyckeln till säkerställd ytkvalitet är att med rätt ytstrukturparametrar och toleranser begränsa och kontrollera de ytavvikelser som uppstår vid tillverkning och som påverkar produktens funktionalitet och utseende. Med rätt kravsättning kan tillverkningsprocesser optimeras och förutsättningar för hållbar tillverkning skapas.
Sedan 1995 har vi genomfört mer än 2500 projekt åt marknadsledande tillverkningsföretag när det gäller frågor kring ytkvalitet och ytstruktur. Våra projekt omfattar allt från att mäta ytjämnheten på en produkt till att ta fram globala företagsstandarder. Genom aktivt deltagande i internationell standardisering, tillgång till eget mätlabb, brett internationellt nätverk av expertis, externa mätlabb, instrument- och programleverantörer tar vi tillsammans fram de unika lösningar som just du behöver. Ingen fråga är för liten eller stor, kontakta oss och vi hjälper dig!Toponova deltar aktivt och utvecklar de standarder som används för att specificera och kontrollera ytstruktur. Genom Stefan Rosén arbete i SIS Tekniska kommitté 507, arbetsgrupp 06.  ISO GPS: mätteknik och ytstruktur, säkerställer att ni alltid har tillgång till de senaste kunskapen och verktygen.


Update cookies preferences