Produkter


Som ett stöd för dina egna mätningar och analyser erbjuder Toponova produkter från ledande tillverkare


Toponova är svensk distributör för MountainsMap® och MountainsLab® programvara för yttopografi analyser from Digital Surf

MArknadsledande teknologi för 2D och 3D-analys av ytstruktur och mätteknik, integrerar med profilometrar och annan utrustning för mätning av ytor

Viktiga analysfunktioner i MountainsMAP

Ytjämnhetsanalys och ISO-parametrar

Utför analyser av ytjämnhet och beräkna ytstrukturparametrar enligt ISO 25178, ISO 4287, ISO 13565, ISO 21920 och andra nationella standarder.

korrektion av mätdata

Få dina mätdata redo för analys och eliminera extremvärden, lokala defekter och mätbrus.

Ytgeometri

Effektiv och noggrann analys av ytgeometri (avstånd, vinklar, ytor för toppar och dalar, volymer av upphöjningar och hål, steghöjder på ytor och profiler etc.)

ytsammanfogning

Smidigt kombinera flera mätningar som överlappar varandra horisontellt eller sammanfoga två eller fler ytmätningar tagna på olika höjder.

Avancerade verktyg för ytanalyser

analyser av Fri forms ytor

Importera, visualisera och analysera fria former (skal) i olika filformat som STL, OBJ, PLY och 3MF. Även jämförelse mod CAD data.

Avancerad konturanalyS

Utföra fullständig geometrisk dimensionering och toleransanalyser.

Fiber och PArtikel Analys

Identifiera och kvantifiera automatiskt fibrer, korn, partiklar, öar, porer/ hål och texturceller.

Korrelativ analys

Korrelera samma egenskaper på 3D-yttopografidata och i bilder som erhållits från olika instrument (t.ex. SEM, AFM).

Be om MountainsMAP PDF broschyr
Update cookies preferences